เดอะมอลล์ บางกะปิ

  • เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ชั้น 4
จุดเด่น