โรบินสัน ลพบุรี

  • หมู่ที่ 4, 555/5 ถนน พหลโยธิน ตำบล กกโก อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 ชั้น 2
จุดเด่น