ข้อมูลบริษัท

     บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด (FA) ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสวนสนุกในร่ม

ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยยกระดับสวนสนุก

ให้กลายเป็นแหล่งรวมสาระความรู้และความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัว

(Family Entertainment Complex) ภายใต้แนวคิด “Learn Though Play”

เพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างความฉลาดให้เด็กไทยสู่การเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริง

 

เริ่มก่อตั้ง บริษัท เครื่องเล่น

หยอดเหรียญ ในศูยน์การค้า

 

นำเข้าเครื่องเล่นจากต่าง

ประเทศ ขยายธุรกิจแบบ

FEC สู่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่

 

ขยายประเภทธุรกิจ สวนสนุกหลากหลายสาขา

ผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

เดินหน้าธุรกิจเครื่องเล่น

หยอดเหรียญ ในศูนย์การค้า

ขนาดเล็ก

ปรับรูปแบบสวนสนุก ภายใต้แนวคิด

“เรียนรู้ผ่านการเล่น”

ระดมทุนเข้าสู่

ตลาดหลักทรัพย์ขยายธุรกิจ

Indoor/Outdoor ขนาดใหญ่