เครื่องเล่น

 Space Invader  ใหม่ !!

Derby Champion 2P ใหม่ !!

    Bowling Champ  ใหม่ !!

Basketball Star ใหม่ !!

Amazing Alley ใหม่ !!

Magic Helicopter

Speed Racing

Rainbow Carousel

Super Bike 3

Capyhama

Naughty Dino

T-Rex Park

Snowman Challenge

Water Fantasy

Zombie Outbreak Ball Shooting

Sea Monster

Derby Champion 1P

Lane Master

Storm Shot Basketball

Cruis’N Blast

Dinosaur Hockey