บ้านบอล

FUNfesta สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4

อัตราค่าบริการ
  • เพ็คเกจ 200 บาท ร่วมกิจกรรมได้ 2 ชม.
  • แพ็คเกจ 300 บาท ร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน
  • ผู้ปกครองอัตราค่าบริการ 50 บาท/ท่าน 
กิจกรรม
  • บ้านบอล
  • Little Chef
  • Donut slider
  • Volcano slider

FUNplanet สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต

ชั้น 4

อัตราค่าบริการ
  • เพ็คเกจ 200 บาท ร่วมกิจกรรมได้ 2 ชม.
  • แพ็คเกจ 500 บาท ร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน