อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

  • เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ชั้น 2
จุดเด่น