แฟชั่นไอส์แลนด์

  • เลขที่ 587,589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230 ชั้น 3
จุดเด่น