เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

  • 311 หมู่ที่ 7 ถนน เลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ตำบล แจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 ชั้น 3
จุดเด่น