เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

  • 88 หมู่ 10 ตำบล วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 ชั้น 3,4
จุดเด่น