เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

  • 99 99/1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 ชั้น 3
จุดเด่น