เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9

  • 9 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ชั้น 7
จุดเด่น