เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

  • 79/3 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ชั้น 7
จุดเด่น