เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

  • เลขที่ 8,9/8 หมู่ที่ 7 ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 ชั้น 3
จุดเด่น