เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

  • 98 ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ชั้น 3
จุดเด่น