เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

  • 319 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ชั้น 3
จุดเด่น