เซ็นทรัลพลาซา โคราช

  • 990,998 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ชั้น 4
จุดเด่น