เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

  • 99/9 แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 19 ซอยบางตลาดต. ปากเกร็ด อ. เมืองจ. นนทบุรี 11120 ชั้น 7
จุดเด่น