เซ็นทรัล เฟสติวัลหาดใหญ่

  • 1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวนิช, หาดใหญ่, สงขลา 90110 ชั้น 4
จุดเด่น